Eit hjartebarn for ordføraren

Ordførar Kjetil Slettebø (Sp) har godt håp om brei støtte for forslaget om å gi kommunalt tilskot til fiberutbygginga på Heia. Og han håper på utbygging i resten av kommunen òg – snart.