Nøyaktig én måned før jul, 24. november, kunne Dalane Tidende melde at kommunene skulle få flere millioner kroner i ekstra koronakompensasjon.

Lille julaften kom disse pengene på kommunes og fylkeskommunenes kontoer. Men der fulgte det også en ekstra pott med penger. Disse har blitt utbetalt for å dekke inn utgiftene kommunene har hatt knyttet koronavaksinasjonsprogrammet for fjerde dose.

For Dalane-kommunene fordeler utbetalingene seg slik:

  • Eigersund har fått 723.000 kroner ekstra.
  • Sokndal har fått 159.000 kroner ekstra.
  • Bjerkreim har fått 137.000 kroner ekstra.
  • Lund har fått 154.000 kroner ekstra.

Totalkompensert

Det betyr at kommunene nå skal være så godt som totalkompensert for koronautgiftene de har hatt i 2022.

For Eigersund kommune sin del, var summen som ble annonsert utbetalt i november på 13,4 millioner kroner. Disse pengene kom på toppen av de 4,1 millioner kronene de allerede hadde fått i 2022.

Per november hadde kommunen hatt 17,7 millioner kroner i koronautgifter dette året, opplyste kommunalsjef for finans og analyse, Tore L. Oliversen. Med de ekstra vaksine-pengene på toppen, har Eigersund kommune fått totalt 18,2 millioner kroner i kompensasjon i år.

Potten til å dekke inn vaksinasjonsprogrammet er for landet som helhet på 264 millioner kroner. I løpet av året har kommunal- og distriktsdepartementet betalt ut mer enn 10 milliarder kroner i kompensasjon til kommunesektoren.