Strømforsyningen til Eigerøy må forsterkes med ny kabel. For Dalane Energi er den foretrukne løsningen luftspenn over Nordasundet og videre over Eigerøy på vestsida av bebyggelsen. Snart kommer saken ventelig til politisk behandling. Da bør det bli tommelen ned for luftspenn.

Egersund har lite skjærgård, og der luftspennet er planlagt er Nordasundet på det aller fineste! Om det noe sted burde gå sjøkabel, så er det her. Et luftspenn over sundet vil forringe folks opplevelse av dette flotte området. Luftspenn vil være et betydelig og unødvendig inngrep i naturen.

Eigersund Venstre er for sjøkabel og mot luftspenn over Nordasundet. Nå må hensynet til naturen tillegges større vekt når beslutninger tas.

Argumentet for luftspenn er at dette er en rimeligere løsning enn sjøkabel. Slik blir det når omkostningene med naturinngrep ikke tas med i regnestykket.

Når det skal avgjøres hvordan strømforsyningen til Eigerøy skal forsterkes, må hensynet til bomiljø, natur og friluftsliv tillegges avgjørende vekt. Da blir det tommelen ned for luftspenn i Nordasundet.