Kommunestyret i Sokndal har fått enda en sak om vindkraft på bordet, og den skaper engasjement blant politikere og innbyggere i kommunen. Aldri en sak om vindkraftverk uten steile fronter, og vi antar at det kommer til å tilspisse seg frem mot behandlingen i kommunestyret om ikke så lenge. Men det er viktig å få frem at det kommunestyret skal ta stilling til, er ikke et ja eller nei til ny vindpark – men et ja eller nei til at Norsk Vind Moldalsknuten AS kan få tillatelse til å sende inn en melding til NVE med forslag til såkalt KU-program. Forutsetningen for at NVE tar saken til behandling, er da at Sokndal kommune samtykker til at meldingen tas til behandling.

Vi kan styre vår begeistring for vindparker, men ser helt klart behovet for denne type aktivitet der det passer inn. Tellenes vindpark er allerede plassert og i drift med sine om lag 50 vindturbiner. Norsk Vind Moldalsknuten AS vil etablere 7–11 vindturbiner i det samme området. Møllene kan imidlertid bli 250 meter høye, og vil ruve godt i terrenget. Selskapet som nå søker er inderlig klar over at dersom Sokndal kommune gir dem sitt samtykke til å gå videre, er det ikke det samme som at kommunen er positiv til at vindparken kommer. Her må alt av konsekvenser på bordet, og utbygger må kunne klargjøre hva parken vil ha å si for den lokale verdiskapningen i kommunen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deler ut konsesjoner til kraftutbygginger i Norge og sørger for effektiv energibruk. – Nå er kraft blitt mangelvare, og vi må bygge ut mer. Det vil bidra til å få ned prisene. Derfor er det isolert sett gledelig at så mange aktører nå melder at de har planer om utbygginger. Det gjelder både oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk, bygging av nye vannkraftverk, utbygging av vindkraft på land og solenergi-parker, sa NVE-sjef Kjetil Lund nylig til Aftenbladet.

I en tid da den sittende regjering virker å være handlingslammet med hensyn til energikrisen og stadige høyere priser på strøm, er det å håpe at privat initiativ kan hjelpe oss alle med å få ned strømregningene. Vi mener derfor at å bygge flere vindturbiner på steder der det allerede finnes en vindpark, ikke må avfeies før det er utredet. Å si ja til utredning er ikke det samme som å si ja til mer vindkraft i Sokndal.

Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed har etter vår mening en fornuftig tilnærmering til saken: Han mener det er først når politikerne vet hvordan prosjektet vil se ut, hvor store turbinene blir, og hvor de skal plasseres, og kommunen samtidig er kjent med hvilken avtale den kan få med utbyggeren, at kommunestyret bør si ja eller nei til prosjektet etter en helhetsvurdering. Her er det snakk om en utvidelse og fortetting i og omkring utbygde Tellenes vindkraftverk. Det meste av infrastrukturen er på plass, og det ligger dermed ikke an til den type «naturvoldtekt» mange mener en helt ny vindpark medfører.

For øvrig håper vi også at planene om havvind utenfor kysten vår kan hentes frem igjen – men det er en annen historie.