Etterdønningene av storbrannen ga kraftig reduksjon i Helleren-besøket

- Storbrannen i Sokndal våren 2019 førte til at Helleren ble holdt stengt i deler av høysesongen på grunn av fare for steinsprang. Den totale nedgangen av registrerte besøkende i Helleren fra 2018 til 2019 var på nesten 13.000.