Får 25 millioner kroner til å gjøre skipsleia til Maurholen dypere

– Det skal fjernes 55.000 kubikkmeter masse fra havbunnen i nordre skipsled inn mot kvitsteinskaien i Maurholen. Arbeidet skal gjøres i 2022, forteller Over Romslo, maritim sjef ved Eigersund næring og havn KF.