Fekk pengar til pølser og pumper

Mobilt flaumvernutstyr, kallar Fylkesmannen det og løyver Bjerkreim kommune 347.000 kroner i skjønnstilskot for å kjøpa inn dette. Bjerkreimrådmannen kallar utstyret pølser og pumper.