Fem grøne lys for Faurefjell-utbygging

NVE gjorde tysdag fem vedtak vedrørande Norsk Vind sine planar om vindkraftutbygging på Faurefjell i Bjerkreim. Alle vedtaka gjekk utbyggjar sin veg.