Feyerselskapet trekker seg tilbake fra arbeidet med Skrivergården

Feyerselskapet oppfatter ikke at de er tiltenkt oppgaven med å drifte Skrivergården. Nå trekker de seg fra referansegruppa som er satt ned av kommunen.