(Avisen Agder)

Anbefalingene kommer i forkant av at statsminister Erna Solberg (H) skal redegjøre for Stortinget om koronatiltakene som ble innført 4. januar.

Både FHI og Helsedirektoratet anbefaler å fjerne rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet. FHI foreslår at regjeringen åpner for inntil fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer.

Når det gjelder det nasjonale forbudet mot å servere alkohol på restauranter og puber, så er FHI og Helsedirektoratet uenige. FHI vil fjerne forbudet, mens Helsedirektoratet ønsker å videreføre det i to uker til.

– Helsedirektoratet mener smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig, og vi er bekymret for at åpning for skjenking på serveringssteder skal bidra til å øke mobiliteten og kontakten i befolkningen, og på den måten bidra til smittespredning, heter det i anbefalingen.

Anbefaler lettelser på skolene

I begynnelsen av måneden ble også smittevernsnivået på ungdoms- og videregående skoler hevet til rødt nivå. Nå anbefales dette senket til gult nivå.

Helsemyndighetene understreker at smitteverntiltak må være tilpasset den lokale smittesituasjon og lokale forutsetninger.

– Det er viktig å nå redusere tiltaksbyrden for barn og unge, da de har vært rammet av restriktive tiltak i snart et år, skriver Helsedirektoratet.

Direktoratet understreker at det fortsatt er viktig å ha tiltak som begrenser kontakten mellom folk, men at man altså kan gjøre visse justeringer.

NHO håper skjenkestoppen fjernes

Rådene fra FHI og Helsedirektoratet danner det faglige grunnlaget for hva regjeringen velger å gjøre med de strenge koronatiltakene. Svaret på dette får vi når statsminister Erna Solberg (H) redegjør for Stortinget fra klokka 12.

NHO-direktør Ole Erik Almlid håper regjeringen velger å lytte til FHI og ikke Helsedirektoratet når det gjelder skjenkestoppen.

– Når vi nå ser at FHI anbefaler at det ikke lenger er behov for nasjonal skjenkestopp, forventer vi at regjeringen følger opp og fjerner det nasjonale forbudet. Forbudet truer eksistensgrunnlaget for serveringsbedrifter over hele landet. Vi må ha tiltak som er tilpasset det lokale smittenivået, sier han.

Enda strengere ved grensene

I anbefalingene trekker Helsedirektoratet fram utfordringer knyttet til grensetiltakene som er innført, og anbefaler at regjeringen raskt vurderer mer inngripende tiltak dersom dagens tiltak ikke er effektive nok.

– Slike tiltak kan være å nekte innreise for personer som har fast bopel i land med svært høye smittetall i en kortere periode, heter det i anbefalingen.

– Selv om tiltaket kan belaste deler av næringslivet som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, vil det på sikt kunne muliggjøre at de generelle tiltakene som gjelder befolkningen kan lempes noe på, heter det videre.

Flere i sammenkomster

FHI foreslår også å lempe på reglene for hvor mange som kan samles i private arrangement i leide lokaler eller arealer. Grensen bør være ti personer innendørs og tjue utendørs.

Fra 4. januar ble det innført en begrensing på fem personer kunne møtes i private sammenkomster. I anbefalingen som Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet la fram mandag, foreslås det å øke antallet, samt at det skal være ulikt nivå for sammenkomster ute og inne.

Samtidig videreføres anbefalingen om at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (©NTB)