Statens vegvesen utførte tirsdag kveld kontroll av tungtransporten på E39. Kontrollen ble avholdt på Krossmoen kontrollstasjon.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Foretaket som eier vogntoget, fikk et overlastgebyr på 11.000 kroner, og sjåføren måtte av- eller omlaste til tillatt vekt før vedkommende kunne kjøre videre.

I tillegg ble en annen sjåfør anmeldt på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Sjåføren, som er fra England, måtte i tillegg betale et gebyr på 9.000 kroner for brudd på to døgnhviler. Tre andre sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser og døgnhvile.

Andre funn tirsdag kveld:

  • Et vogntog med farlig gods fikk bruksforbud på grunn av manglende fareseddel og ikke tilstrekkelig sikret last.
  • Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av alvorlige tekniske mangler.
  • Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av bredden.
  • Ni kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravene før videre kjøring.
  • Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport med frist for utbedring av feilene.