Under årsmøtet i Lund pensjonistforening 24. februar ble tidligere kasserer og leder Sven Hove og mangeårig sekretær Steinar Andersen, tildelt pensjonistforbundets gullnål og diplom for lang og trofast tjeneste i organisasjonen.

Det var foreningens leder Kjell Erfjord som formidlet tildelingen.

– Begge har gjort en stor innsats for lokalforeningen i en årrekke, til sammen 30-40 år, sa han da han delte ut gullnålene og diplomene.

Begge ble takket for sitt store og frivillige arbeid i Lund pensjonistforening til det beste for eldre i kommunen.