– Finpuss søknaden og få penger til kulturbygg

Rogaland fylkeskommune har forlenget fristen for å søke tilskudd til kulturbygg til 1. juni.