Fire ungdommar laga kvalm på toget og blei kasta av