Kaupanes-klager til Fylkesmannen

Av

Flertallet i kommunestyret vil ikke ta klagene på områdeplanen for Kaupanes til følge. Det betyr at sakene sendes videre til Fylkesmannen.