I en pressemelding torsdag kunngjør Fjord Line at MS "Stavangerfjord" fra fredag 26. mai er tilbake på ruta mellom Bergen, Stavanger, Hirtshals og Kristiansand. Skipet har vært fem måneder i dokk for utskifting av motorer. Søsterskipet MS "Bergensfjord" blir å se på samme rute fra 16. juni.

– Det blir en skikkelig feiring. Vi gleder oss veldig til å ønske gjestene velkommen om bord igjen, sier konsernsjef Brian Thorsted Hansen i pressemeldingen.

Mer fleksible motorer

De to skipene har i dokk fått nye dual fuel-motorer, som kan drives av både flytende naturgass (LNG) og marine gasoil (MGO). Målet er å fortsatt være et bærekraftig reisealternativ, etter å ha vært en pioner på området, ifølge konsernsjefen.

– De nye motorene sikrer større fleksibilitet i drifta, og det kommer våre kunder til gode, forklarer Thorsted Hansen.

Det er også gjort flere endringer om bord som han mener de reisende vil merke godt. Blant annet er det laget en helt ny lounge særlig tilpasset innenriksreisende mellom Bergen og Stavanger. Også loungen utendørs er oppgradert, i tillegg til lekeområdene om bord.

Målet til Fjord Line er at flere pendlere skal velge sjøveien i tida framover.

– Flere selskaper i regionen utrykker at de ikke ønsker å fly sine ansatte mellom Bergen og Stavanger. Da er vår innenriks sjøreise et godt alternativ. Pendlere kan spare mange mil på veien, i tillegg til at det er enkelt å jobbe om bord, argumenterer Thorsted Hansen.

Ny medeier fra Bergen

Samtidig med at "Stavangerfjord" er tilbake i rute, og det blir feiring i Bergen, melder Fjord Line at det også har skjedd endringer på eiersida i selskapet. West Coast Invest er ny medeier.

Eierskapet i Fjord Line er organisert gjennom Fjord Line Holding, som igjen eies av Egersund-baserte Kontrari Fjord Line Holding (50 prosent) og Ferd Fjord Line Holding (50 prosent). West Coast Invest har nå kjøpt halvparten av aksjene i Frode Teigen-kontrollerte Kontrari Fjord Line Holding.

– West Coast Invest har lang og solid erfaring fra shipping, detaljhandel og nærings- og hotelleiendom. I den seinere tid har de også fått erfaring innen reiseliv. West Coast Invest har således relevant kompetanse og en erfaring som vil være verdifull i den videre utviklingen av Fjord Line, kommenterer Brian Thorsted Hansen.

Andresen-familien er største eier

Frode Teigen-selskapet Kontrari AS har eid rett i underkant av 73 prosent av aksjene i Kontrari Fjord Line Holding AS. De resterende aksjene har vært eid av Kontrazi AS, som igjen har Advokatfirma Varjag AS som eneeier.

Ferd Fjord Line Holding AS er 100 prosent kontrollert av Ferd AS, som er et investeringsselskap eid av Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra.

Jan Erik Sivertsen, som er styreleder i Kontrari Fjord Line Holding AS, har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.