1 av 3 av oss vil oppleve å få kreft i løpet av livet. 40 prosent av de som rammes er under 65 år og i yrkesaktiv alder. Trolig rammes noen på din arbeidsplass – hva gjør du da?

Aker Solutions tar ansvar

Nylig arrangerte Kreftforeningen og NHO i Rogaland et frokostmøte om temaet, og Aker Solutions var blant bedriftene som var med på møtet. Aker Solutions er en stor bedrift, som igjen betyr at ansatte jevnlig rammes av kreft. På møtet fortalte Wenche Gravdal, bedriftssykepleier ved verftet i Egersund, om hvordan Aker Solutions gjør det de kan, for at ansatte som rammes av kreft skal få den tiden og oppfølgingen de trenger og har krav på. Og hvordan det tilrettelegges for at ansatte skal komme tilbake – om de vil og kan, når den tid eventuelt kommer.

Normalt

For de fleste av oss er det på jobben livet er normalt. Der kan vi fungere i fellesskap, løse oppgaver sammen, slippe å tenke og snakke for mye om egen sykdomshistorikk. Vi kan være en av gjengen. Derfor er det ikke rart mange av dem som blir rammet av alvorlig sykdom har et sterkt ønske om å komme tilbake i arbeidslivet, eller i det hele tatt bare komme inn.

Inkludering av kreftsyke behøver ikke å være så vanskelig. Dialog fra start og underveis er nøkkelen, og at arbeidsgiver bidrar til en forventningsavklaring.

«Hva trenger du?» er et godt utgangspunkt. Som arbeidsgiver må man ikke skygge unna den «vanskelige samtalen» – den legger grunnlag for viktige justeringer i sykdomsforløpet og når arbeidstaker kommer tilbake til jobb. Mange som har gjennomgått kreftsykdom og behandling får god kompetanse på områder som blant annet krisehåndtering, mestring og fleksibilitet – en kompetanse arbeidsgiver kan ha stor glede av og som man ikke får innsikt i uten dialog.

Mange kreftsyke som kommer tilbake i jobb blir svært lojale arbeidstagere – de har behov for å vise at de kan bidra og hopper ikke så snart videre til nye arbeidsplasser. Det finnes ulike typer arbeidsplasser, og noen steder er det lettere å tilrettelegge enn andre. Men at det er utfordrende enkelte steder skal ikke være til hinder for at man prøver. Forskning viser at det å være i jobb er veldig viktig for oss mennesker, både for det sosiale og tilhørighet, vår identitet og levestandard.

Behov for folk

I Rogaland og Dalane er det mange bedrifter som er flinke på dette allerede, Aker Solutions inkludert. Samtidig vet vi at så mange som 1 av 5 rogalendinger står utenfor arbeidslivet, flere på grunn av sykdomshistorikk. Det er ofte ikke så mye tilrettelegging som skal til – men gevinstene kan bli store, både for arbeidsgiver, arbeidstaker – og for samfunnet vårt. Prøv, da vel!