Flere naboklager mot Prima Protein på Hovland

Utredning av renseanlegget pågår fremdeles.