Norges Banks har besluttet å heve styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 2,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november, går det frem i en melding fra Norges Bank.

Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Strammere økonomi

Mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Men ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere.

I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Pengepolitikken begynner nå å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre.

– Riktig å ta i litt mye

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier rentehevingen ikke var noen overraskelse, og at han mener det er riktig å ta i litt mye nå.

– Dette var ingen overraskelse og i tråd med det markedet trodde på forhånd og med det som har vært planen til Norges Bank. Jeg synes det er riktig å ta i litt mye nå, sier Knudsen.

Knudsen mener rentehevingen er viktig for tilliten til inflasjonsstyringen, men sier samtidig at Norges Bank må ha en forsiktig inngang til dette.

– Rentesjokket til folk kan bli større enn Norges Bank er klar over. Det kan være skummelt.

Flere økninger framover

Nordeas sjefanalytiker er ikke overrasket over den doble rentehevingen fra Norges Bank og tror på en styringsrente på opp mot 3,25 prosent til sommeren.

Sjefanalytiker Dane Cekov i Nordea tror Norges Bank setter opp styringsrenta 0,25 prosentpoeng i november, desember og mars.

Sannsynligheten er lav for at sentralbanken slår til med enda en dobbel renteheving i november, mener Cekov.

Han mener det er en 50 prosent sannsynlighet for at det kommer ytterligere en renteheving etter mars, og anslår derfor en styringsrente på opp mot 3,25 prosent til sommeren.

– Dersom arbeidsledigheten øker fortere i de kommende månedene, kan styringsrenten ende opp under 3,25, skriver han.

Så mye øker lånet

Forbrukerorganisasjonen Huseierne sier det er viktig å få kunnskap om virkningen av rentehevingene og mener Norges Bank må vente med nye renteøkninger.

– Et vanlig lån på to millioner kroner øker 7.800 kroner i året med denne renteøkningen. Men denne økningen kommer på toppen av fem renteøkninger på ett år, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne til NTB.

Pihl sier det er viktig at vi nå får kunnskap om hvordan virkningen av renteøkningene er for husholdningene.

– Det vil vi ikke ha før det nærmer seg jul. Derfor mener vi at Norges Bank nå må vente med nye renteøkninger i de nærmeste månedene. Hvis ikke, kan man risikere en meget hard vinter og vår 2023 for husholdningene, sier han.

Alvorlig

Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank Norge er krystallklar overfor Nettavisen:

– Nå er det alvor, sier Olsen, og fortsettet:

– På under ett år har renten steget med to prosentpoeng. Dette er den kraftigste renteoppgangen siden 1998. Forskjellen fra den gangen var at renteoppgangen kom fra allerede høye nivåer. Nå kommer rentene fra null. I tillegg til dette må husholdningene håndtere høye strømkostander og prisøkning på mat og drivstoff. Derfor svir det ekstra. I løpet av ett år har en husholdning med fem millioner kroner i lån fått økte rentekostnader på 80.000 kroner i året, etter skatt.

– Alvorlig bekymret

– Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av Norges Banks aggressive pengepolitikk, hvor alt handler om å bringe inflasjonen raskt ned. Dersom renten heves for raskt og for mye, kan arbeidsledigheten bli så høy og kjøpekraften så svekket, at det utløser en boligresesjon i form av kraftig fall i boligsalg og boligbygging, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til NTB.

Geving frykter at dagens pengepolitikk er for streng.

– Vi frykter at dagens pengepolitikk vil bidra til en sterkere korreksjon enn nødvendig. Til tross for at renteeffekten ennå ikke har slått inn for fullt i boligmarkedet, har boligsalget falt over hele linjen i år. Nye boliger er ned 20 prosent, brukte boliger er ned 10 prosent og nye fritidsboliger er ned 55 prosent.

– Tåler ikke mer

Bank2 sier flere av deres kunder har meldt at de ikke tåler enda en renteheving.

– Siden sommeren har vi opplevd betydelig pågang av kunder som opplever store utfordringer knyttet til hverdagsøkonomien. Det er flere som har sagt rett ut at de ikke tåler en renteheving til, og august og september ligger an til å bli de to månedene med flest søknader hittil i år, sier Jonas P. Ludvigsen i Bank2, ifølge NTB.

Bank2 er en spesialbank som gir lån til mennesker som av ulike årsaker har havnet i økonomisk uføre og som ikke får lån hos de tradisjonelle bankene..