Føler seg trygg på at "koronamidler" kan brukes til å redde bygdeskoler

Lund kommune har fått 2,6 millioner kroner som ifølge regjeringen skal brukes til å "dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår i 2021." Det politiske flertallet velger å bruke pengene på å redde Heskestad og Kiellands Minde skole fra nedleggelse.