Gå til sidens hovedinnhold

Følg formannskapets møte direkte

Politikerne i Eigersund har onsdag en rekke viktige saker til behandling. Blant temaene er eiendomsskatt.

Her er sakslista:

* Godkjenning av møteprotokoll fra formannskapets møte 22.04.2020

* Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 -31.12.2024.

* Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.2021 -31.12.2024.

* Oppføring av ny brannstasjon med uteområde på Langholmen

* Videre drift av Byteltet

* Utvidelse av klagenemnd eiendomsskatt for perioden 2019 -2023

* Årsregnskap for Eigersund kommune 2019Åpen038/20Årsmelding "Muligheter i Eigersund" 2019

* Årsmelding og årsregnskap 2019 -Eigersund Næring og Havn KF

* Årsregnskap, noter og årsberetning 2019 -Eigersund Parkering AS

* Årsregnskap, noter og årsberetning 2019 -Eigersund Parkering KF

* Endring i vedtekter -Eigersund Parkering KF

* Referatsaker til formannskapets møte 13.05.2020

* Spørsmål og orienteringer i formannskapets møte 13.05.2020

Les også

Eigersund parkering: Skal også få bruke eventuelt overskudd på sentrumsformål

Les også

Ny brannstasjon i Eigersund: Frp kjempet for båthus, men tapte

Les også

Slik er statusen for Eigersund kommunes store prosjekter