Folk handla drikkevarene lokalt og drakk meir heime i koronaåret