Folk i Dalane har spent skøytene på: – Vi måler ikke istykkelsen, minner kommunene om

Det er kommunikasjonsrådgiver i Eigersund kommune, Sem Hadland, som kommer med påminnelsen.