Uklart om det blir ny sesong for Byteltet

En seilmaker skal vurdere tilstanden til Byteltet. Vurderingen kan bli avgjørende for om teltet har hatt sin siste sesong.