Ordførar Odd Stangeland: – Ikkje tilfeldig at nettopp Eiger får det til

Ved å løfta i flokk fekk Eiger bygt Norrøn-hallen, konstaterte ordførar Odd Stangeland i festtalen. Deretter måtte han samarbeida med Theodor og Gabrielle for å få klypt ei uvanleg seig snor i to.