Gå til sidens hovedinnhold

Forkastet av fylkeskommunen: Disse tunnelløsningene kan ikke anbefales

Dette er noen av alternativene fylkeskommunen har forkastet underveis i mulighetsstudien for gjennomgangstrafikken i Egersund. Løsningene har til felles at de, slik fylkeskommunen og konsulentselskapet Rambøll vurderer det, både er dyrere og dårligere enn de tre som vurderes som mest aktuelle. Her finnes det blant annet varianter med tunnelåpning ved Mølbachneset i sør og helt nord på Slettebø i den andre enden. Det er også sett på muligheten for innslag under Humlestad og en undersjøisk tunnel gjennom Hafsøy, under Lundeåne og videre til bunnen av Hoveræget. Linjer som går under Årstad og på Kontrari-sida av Vågen har det også blitt sett nærmere på, uten at disse alternativene har nådd opp.

Du har nå sett Forkastet av fylkeskommunen: Disse tunnelløsningene kan ikke anbefales