Seks lokaloppgjer i 4. divisjon neste år

Eiger, Sokndal og EIK 2 er plassert i same avdeling i 4. divisjon neste år.