Fotterapeut Kristin Zakariassen fikk vikarjobb i helsevesenet på dagen

På Lundeåne bo- og servicesenter i Egersund driver Kristin Zakariassen til vanlig en klinikk for fotterapi. Hun måtte stenge klinikken på grunn av restriksjoner fra myndighetene, men trengte ikke en gang å forlate huset for å få arbeid.