Framdriftsplanen til Hetlandsskogen-prosjektet er under press: – Jeg er overrasket over hvor stort prosjektet har blitt

Rapporten om Hetlandsskogen er ennå ikke sendt til Bjerkreim. Dermed blir det ikke noe folkemøte i januar, slik kommunen antydet så sent som i desember.