Må det plent vera laks?

Andreas Osland fiska mykje i Oslandsvatnet som unge. I morgon håper han at mange både unge og vaksne vil vera med på fiskekonkurransen i regi av 504 Fiskje.

Andreas Osland fiska mykje i Oslandsvatnet som unge. I morgon håper han at mange både unge og vaksne vil vera med på fiskekonkurransen i regi av 504 Fiskje. Foto:

Av

Fiske i Bjerkreim handlar om meir enn laks. Bare spør dei mange som har halt opp aure og røye frå vatna langs fylkesveg 504.

DEL

Rogalands beste aurefiske reklamerer dei med, dei 14 grunneigarane i Bjerkreim, Hå og Time som er organisert i 504 Fiskje. Til saman disponerer dei 30 kilometer med strandlinje. Innanfor denne strandlinja, i dei rundt 15 vatna, er det mest aure, men òg ein del røye.

Bitevillig

Men kva sort det er, er neppe så viktig. Det viktigaste er vel at fisken bit. Og det gjer 504-fisken. Det har mange, både vaksne og ungar, fått erfara. Særleg jærbuar og folk frå Sandnes- og Stavanger-området har funne ut at du ikkje treng å vera tryllekunstnar med stonga for å få fisk i Røyslandsvatnet, Oslandsvatnet, Mellomstrandsvatnet, Litlamos, Storamos og dei andre vatna langs fylkesvegen mellom Bue og Jæren.

- Størrelsen på fisken varierer ganske mykje. Eg har fått aure på over tre kilo i Oslandsvatnet. Men det var i garn. Du får ikkje så stor fisk på stong, og det er heller ikkje mange av dei store. Men det er jo når auren er rundt 200 gram, at han smakar best, synest Andreas Osland.

– Smått er godt

Han er ein av dei seks grunneigarane i Bjerkreim som er med i 504 Fiskje. Det er Osland som styrer kassabehaldninga i laget, som har ei årleg omsetning på godt og vel 150.000 kroner. Ein ting er at han smakar minst like godt, men Andreas Osland synest ein annan fordel med den mindre fisken er vel så viktig.

– Det er mykje meir av han, så 200-gramsfisken er lettare å få på kroken. For ungane er det gildare å få tre-fire små mindre fiskar enn éin stor. Fangst er fangst uansett, veit Osland.

Han anbefaler Røyslandsvatnet, Litlavatnet og Oslandsvatnet, som alle ligg i Bjerkreim kommune, til familiar som har lyst på noko på kroken, men som manglar tolmod til å stå for lenge og venta på den skikkeleg store fisken.

- Barnefamiliar trivst godt på fiskebrygga i Røyslandsvatnet, har eg registrert.

Andreas Osland og Bella

Andreas Osland og Bella Foto:

Populært isfiske

Å fiska langs 504 er ein fritidsaktivitet som kan praktiserast året rundt. Jo hardare vinter, jo betre - eigentleg.

– Isfiske her er populært, når det er forhold til det. Dei ivrigaste treng ikkje så mange centimeter med is før dei er på plass og pilkar. Men sjølv må eg ha skikkeleg tjukk is før eg vågar meg utpå, seier Andreas Osland.

– Fisk ein premie!

Men i morgon blir det garantert isfritt når 504 Fiskje inviterer til fiskekonkurranse. Alle som vil vera med og fiska om fine premiar - med ein kano som den aller finaste - må melda seg på ved Undheim handelslag på morgonen. Innlevering av fangst skjer same plassen.

– Det blir premie for største fisk, minste fisk og flest fiskar. I tillegg trekkjer me ut fleire premiar på deltakarnummera, uavhengig av om fiskaren har fått fangst eller ikkje, opplyser Andreas Osland.

Sidan oppstarten i 1997 har 504 Fiskje hatt fleire arrangement, både open dag og konkurranse.

- Sist gong me hadde fiskekonkurranse, var for to år sidan. Det kom det veldig mykje folk. Eg håper mange er lystne på ein ny, fin fiskedag i 504-vatna, seier Andreas Osland.

Artikkeltags