Gå til sidens hovedinnhold

Friluftsrådet om parkering og tilgang til toppturar: - Det er blitt ei mykje større utfordring, og sosiale medium har litt av skulda

Når Dalane friluftsråd skal leggja opp neste års "På topp i Dalane"-program, kjem parkeringskapasitet og tilgang til startpunktet til å styra valet av turmål. - Før var det nok med to-tre parkeringsplassar. Det held ikkje nå, seier Per Frode Sandal i friluftsrådet.

For abonnenter

- Eg skal med det aller første ta kontakt med grunneigaren som har parkeringsplass for turgåarar til Lanes/Fossbrekka. Me må finna ei løysing. Det kan godt vera at me må ha alternative parkeringsmoglegheiter som gjer at turfolket må gå litt lenger, men i så fall må det informerast om, seier Per Frode Sandal, dagleg leiar i Dalane friluftsråd.

Han bruker same orda som landbrukssjefen og kulturrådgivaren i Bjerkreim: - Det har tatt heilt av.

Såg ikkje dette koma

- For få år sidan hadde me aldri klart å sjå føre oss slike tilstandar som me opplever nå. Og det gjorde jo heller ikkje Bjerkreim kommune då dei etablerte stinettet sitt, konstaterer Sandal.

I tillegg til at toppturprogrammet "På topp i Dalane" bidrar til å få folk ut på tur, med dei trafikale utfordringane det kan medføra, er det opplagt, meiner Sandal, at sosiale medium er ein del av forklaringa på den store turinteressa.

- Sosiale medium har litt av "skulda". Når folk postar flotte turbilete, har det heilt klart ein smitteeffekt. Parkeringsplassen som turgåarane til Fossbrekka og Lanes bruker, blir òg brukt av folk som går til andre utsiktspunkt og spektakulære plassar i området, veit Per Frode Sandal.

Parkering og tilgang vil bli styrande

- I kor stor grad er tilgang med bil og parkering noko som er i fokus for Dalane friluftsråd når de legg opp toppturprogrammet?

- Som ein del av turomtalene minner me alltid om at ein må vera omsynsfull og ikkje parkera slik at ein sperrar for nokon. Utover det har det tradisjonelt vore nok med to-tre parkeringsplassar. Men i dag er parkering ei mykje større utfordring enn for bare tre år sidan. Me ser meir og meir at me må sørgja for gode utgangspunkt for toppturane våre. Frå og med neste år vil parkering og tilgang i stor grad vera styrande for valet av turmål til "På topp i Dalane".

Smal veg til Gløpstad

Dalane Tidende har fått tips om at det òg byr på utfordringar å koma seg på tur til Romaknuten, ein annan av turane i årets toppturprogram. Grunnen er dårleg standard på den smale kommunale vegen til Gløpstad.

- Vegen til Gløpstad er under utbetring. Om det skal bli fleire møteplassar på vegen, veit eg ikkje. Er du ikkje så flink til å rygga, kan du nok få problem på den vegen, ja, seier Per Frode Sandal.

- Bare feilparkerte fekk krav

Torbjørn Espeland, grunneigaren som sundag opplevde parkeringskaos på eigedommen sin på Espeland, presiserer overfor Dalane Tidende at han ikkje kravde "løysepengar" frå nokon av dei som hadde parkert lovleg på tilrettelagt parkeringsplass.

- Dette gjaldt bare dei som trassa tydeleg oppsett parkering forbydt-skilt. Men etter å ha snakka med politiet opna eg vegen, og ingen måtte betala gebyret. Derimot noterte eg, etter anbefaling frå politiet, registreringsnummeret på alle dei feilparkerte bilane, opplyser Espeland.

Les også

Turfolk skaper parkeringskaos: Bilane var innestengde av traktorar då turgåarane kom tilbake frå Lanes og Fossbrekka

Les også

Ny topptursesong: Her er årets påsketurar

Les også

Hundrevis gjekk til Storafjellet i påsken. Nå skal stien bli endå betre