Full stopp grunnet skjev og bred last

Søndag kveld måtte to vogntogsjåfører stoppe videre transport etter inspeksjon på Statens vegvesen sin kontrollstasjon på Krossmoen. Lasta hadde forskjøvet seg ut over vogntogets bredde.