Ville trekke rivetillatelsen, men da var huset allerede revet

Av

Huseier fikk tillatelse til å rive, men ble ikke informert om at fylket ville anke. Da beskjeden kom, var huset allerede lagt flatt.