Fylkesutvalet valde verken R1 eller R2

Bør ny E39 gjennom sørfylket byggjast i korridor R1 eller R2? Det vil ikkje fylkespolitikarane ta stilling til.