Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener Nasjonal transportplan (NTP) er urealistisk og varsler at store samferdselsutbygginger vil bli lagt på is. Han varslet samtidig at mange nok kommer til å bli skuffet når regjeringens statsbudsjett legges fram torsdag i neste uke. Statsråden mener at det i dagens situasjon ikke lenger er realistisk å følge opp alt som ligger inne i forrige regjerings NTP.

Dette er dårlig nytt, og vi frykter at regjeringens nedprioritering av samferdsel enda en gang vil gå på sikkerheten løs. Norges Automobil-Forbund (NAF) advarer mot en linje der man kutter hardt i samferdselsbudsjettene. De er særlig kritiske til å utsette investeringer som gir økt trafikksikkerhet. Regjeringens varslede islegging er antakelig dårlig nytt også for E39-utbyggingen gjennom Dalane.

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033 hadde en total ramme på 1.200 milliarder kroner. Men i dag er situasjonen annerledes. Krig og energikrise kombinert med høy inflasjon, stigende rente og lav arbeidsløshet gjør at regjeringen må kutte i oljepengebruken. Derfor varsles det utsettelser av store prosjekter. Hvor mange milliarder mindre det blir til samferdsel, gjenstår å se.

Det er allerede brukt store summer på planlegging av blant annet en ny trasé fra fra Lyngdal til Ålgård – gjennom både Lund, Bjerkreim og Eigersund kommuner. Selv om E39-standarden kanskje er verre mellom Sira og Mandal enn mellom Moi og Ålgård, kan vi ikke finne oss i enda flere utsettelser. Noen hver kommer trolig til å bli gamle og grå før vi kan oppleve å kjøre på en motorvei tilpasset dagens krav.

Denne uken ble det klart at Nye Veier fortsetter byggingen av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal, der maskiner har stått parkert i flere måneder siden det ble stopp i arbeidet før sommerferien. Nye Veier forklarer oppstarten med blant annet trafikksikkerhet – og det finnes knapt bedre forklaringer på å bygge nye veier i dette landet. Ulykker – mange med dødelig utfall – har stått i kø i år, og det må bety at altfor mange av veiene våre ikke holder god nok standard. Vi mener at regjeringen gambler med sikkerheten og folks liv når den i neste uke velger nedprioritere tryggheten vår.

Derfor må arbeidet med nye og bedre veier fortsette. Ikke minst er det viktig at lokalpolitikerne holder fokus med hensyn til stortingspolitikerne som må sørge for å gi Nye Veier penger nok til å gjennomføre veiutbyggingen i tråd med opprinnelige planer. Vår landsdel trenger en ny og moderne firefelts E39 fra Kristiansand til Stavanger.

Det koster, men det er ikke for mye å be om. Regjeringen kan ikke gamble med sikkerheten vår på denne måten.