Fredag morgen ble det kjent at Aker Solutions og alliansepartnere har signert kontrakter for feltutviklingsprosjektene Yggdrasil (tidl. NOAKA), Valhall PWP-Fenris og Skarv satellitt. Dette skjer etter at Aker BP og deres partnere har innlevert plan for utbygging og drift (PUD), heter det i en pressemelding fra Aker Solutions. For Aker Solutions vil kontraktene samlet representere nærmere 50 milliarder norske kroner i ordreinngang i fjerde kvartal 2022. Dette er selskapets høyeste kvartalsvise ordreinngang noen gang.

Dette er særdeles gode nyheter, og vi gratulerer hjerteligst – ikke minst med at verftet på Eigerøy er sikret flere år med mye arbeid. Aker Solutions i Egersund får en fin del av milliardkaka, og det betyr trygghet for mange hundre arbeidsplasser, og trolig også nye arbeidsplasser i kommunens livsviktige hjørnesteinsbedrift.

Aker Solutions del av kontakten er på om lag 50 milliarder kroner. Det er et svimlende høyt tall, og betyr om lag 50.000 årsverk for Akers og selskapets underleverandører. Det tradisjonsrike verftet på Eigerøy har opplevd opp- og nedturer. Dette er tidenes opptur, og gjør at verftet er sikret full sysselsetting ut 2026. Det er særdeles godt nytt, og i denne bransjen er det ikke vanlig med en så lang tidshorisont. Vi forstår godt at flagget gikk til topps og at det ble servert mange menter med kake fredag.

Pr. i dag er det 550 fast ansatte på bedriften i Egersund. Ved Aker Solutions verft i Sandnessjøen jobber ytterligere 50 stykker som ligger inn under Egersunds ansvar. Hva den nye avtalen vil medføre, er ikke klart med hensyn til bemanning, men innleid arbeidskraft virker å være sikret og vel så det. I tillegg til fast ansatte er det i dag 200 innleide i Egersund. Det gjør at Aker akkurat i dag er rundt 750 på verftet til sammen.

Aker Solutions må gjøre flere anleggsmessige oppgraderinger og tilpasninger etter at den nye avtalen nå er klar. Det betyr at lokale underleverandører også går bedre tider i møte. For når det kommer nye ordrer til Aker, drypper det også på lokale underleverandører. Allerede denne uken skal det undertegnes flere kontrakter der lokale bedrifter kommer godt ut av det.

Oppgraderingene ved bedriften har allerede startet. Det er kjøpt inn to nye kraner til flere millioner kroner, og det pågår en stor utskifting og fornying av ventilasjonssystemet i alle arbeidshallene. Det pågår også en stor konverteringsjobb fra olje- til pellets- og biooljeoppvarming i samtlige produksjonshaller. Også lagerkapasiteten skal bli større. Verftet ruster seg for framtiden – og gjør virkelig det som skal til for å tilpasse den nye tiden innenfor norsk olje- og gassvirksomhet. Og andre energiformer, for den saks skyld.