Ingen steder i Norge har flere syngesteiner enn Dalane. Disse steinene var en gang viktige i folks liv. Kanskje lyttet de til steinsangen for å komme i kontakt med forfedrene. Eller kanskje var det gudene som sang til dem gjennom steinen. Det er en kjent sak at slike steiner ofte ligger i sammenheng med helleristninger og skålgroper.

Trollpikken er en død stein som står takket være Vår Herre og Sverre Garpestad. Syngesteinene har liv. De ligger beskjedent i landskapet og underholder oss med sin malmfulle røst. Det er noe der inne som gir gjenklang i oss mennesker. Ingen vet hva, men alle forstår at disse steinene bærer på en hemmelighet som vi kun aner en flik av gjennom sangen.

Jeg har sunget duett med noen av dem. Spørsmålet reiste seg fort: Hvilken stein synger vakrest? Vi trenger rett og slett et «The Voice» for syngesteiner. Pål Rake gjorde det skarpt i «The Voice» for syngemennesker. Jeg er sikker på at han stiller som juryleder. Jeg er like sikker på at vi skulle fått med oss Norges beste stemmer i en slik jury. Eller kanskje leserne av DT kunne stemt fram en vinnerstein? I neste omgang kunne vinnersteinen konkurrert internasjonalt. Steiner er glade i å synge mange steder i verden.

Jeg utfordrer med dette Magma Geopark. Gi oss «The Voice» for syngesteiner.