Gjer det rette, ring politiet når du køyrer på eit dyr!

Av

Forsikringa dekkjer erstatninga, minner Bente Gro. M Slettebø i Rogaland Bondelag om.