Globe Group ankar til Høgsterett

Av

Eigers advokat trur sjansane er små for at Høgsterett vil akseptera ein ny ankerunde i Midtpunkt Eigerøy-saka.