Go-Ahead jobber med ny ruteplan for Jærbanen og Sørlandsbanen

Go-Ahead, som kjører tog på Sørlands- og Jærbanen, ønsker å innføre hyppigere togavganger på Jærbanen i helgene. De ser for seg togavganger hver halvtime halve døgnet på lørdager og søndager.