– Godt E39-møte i departementet

– Vi fikk framført vårt syn både på valg av ny trasé for E39 og på hvordan vi har opplevd at planprosessen har vært, sier sokndalsordfører Jonas Andersen Sayed (KrF).