Norges Banks renteøkning torsdag var som en kunne regne med, og det er all grunn til å tro at vi får et par renteøkninger til før det ringes inn til jul. Det ligger an til tøffe tider for mange. Er det ikke strømmen og forbruksvarene som er svindyre, så er det lånene som tynger mer og mer. Spørsmålet er hvor mye hver enkelt tåler før det går galt – det vil si at pengene rett og slett ikke strekker til.

Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar, mener Norges Bank, som forklarer at renten settes opp for å dempe prisveksten. Det er ikke alle som er enige i det,

Sentralbanken forklarer at mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Men ved å heve renten raskere nå, reduserer en risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere, forklares det. Reaksjonene etter renteøkningen er mange, og noen spår at styringsrenten kan bikke 3,5 til sommeren.

Det er lett å se at rentene har vært lave de seneste årene. Bare se på boligene som bygges og som er blitt bygget rundt omkring i distriktet de seneste årene. Mange nyetablerere fikk til gode avtaler med gunstige rentebetingelser med bankene, og det er grunn til å tro at mange i disse dager teller over og ser hvordan inntektene skal dekke alle utgiftene. Låneutgifter er én ting, men alt har blitt dyrere. Drivstoff, matvarer, klær, strøm. Absolutt alt.

Det er ikke til å legge skjul på at den sittende regjeringen har brukt voldsomt med penger mens den har vært i aksjon. De overtok midt i pandemien, har fått strømpriskrise og Ukraina-krig i fanget – og har pøst ut milliarder. Mye av støtten er vanskelig å forstå seg på, men milliardene har likevel flagret ut av statens pengebinge. Høyres Tina Bru frykter at overdreven offentlig pengebruk gjør at Norges Bank må heve rentene mer enn hva som ellers ville vært nødvendig.

Hun mener at politikerne har to valg nå: Enten må regjeringen bruke mindre penger og bruke pengene smartere, eller så må politikerne la Norges Bank ta ansvar og øke renten slik at folk har mindre penger å bruke. Høyre vil vi skal bruke mindre penger og prioritere hardere, slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen for dårlige politiske prioriteringer, sier Bru.

Uansett: Dette koker ned til at du og jeg rammes hver eneste dag. Vi må gjøre beinharde prioriteringer på hva vi skal bruke penger på. Det kan være at ambisjonene til nye boliger, nye biler og andre ting må senkes – eller settes på vent. Det kan bli Grandiosa i stedet for restaurantbesøk, eller First price-pils i stedet for Berentsens!

Må vi, så må vi.