H. E. Seglem får tommelen opp for tilbygg

Søknaden frå H. E. Seglem AS om å få laga tilbygg i bakgarden, bør godkjennast, anbefaler rådmannen.