(Jærbladet) – Det er kanskje ikke alle som tenker på hvor nær det er - men det er altså bare åtte kilometer fra energiparken i Hetlandsskogen til vårt industriområde Skoga ved Sirevåg. Det gir oss gode muligheter for å hente overskuddsvarme hit, sier Hå-ordfører Jonas Skrettingland.

– Dermed kan vi få perfekte tomter til bedrifter som har behov for overskuddsvarme, som for eksempel fiske- og skalldyroppdrett på land eller veksthus, sier Skrettingland, som viser til at tomtene ligger nær både fylkesveien, jernbanestasjonen og havna i Sirevåg.

– Felles muligheter

Mandag var Skrettingland og ordførerkollegaen i Bjerkreim, Kjetil Slettebø, på tur i industriområdet Skoga, like øst for fylkesveg 44 ikke langt fra avkjørselen mot Sirevåg stasjon.

Her, mellom knauser og fjell på udyrket grunn, har Hå kommune i over ti år jobbet målrettet med å legge til rette for næringsbedrifter som ønsker tomt. Noen er allerede på plass, men over 100 dekar er satt av til å ta imot flere. Av hensyn til jordvernet ønsker Hå at dette skal være et tyngdepunkt for fremtidig industri i kommunen.

Da Skrettingland ble klar over hvor kort vei det er fra Hå kommune og opp til North Sea Energy Parks gigantiske planer i Hetlandsskogen i Bjerkreim, var han raskt på ballen.

Det setter kollegaen i Bjerkreim pris på.

– Etableringen av kraftintensive næringer, som batterifabrikk, vil gi mye overskuddsvarme. At Hå kommune ser mulighetene, og ønsker å se nærmere hva dette kan bety, ønsker vi velkommen, sier Bjerkreim-ordfører Kjetil Slettebø i en pressemelding.

Bjerkreim kommune, Dalane Energi og Hetlandsskogen AS utvikler i sammen et 2500 mål stort næringsområde i Hetlandsskogen i Bjerkreim – under navnet North Sea Energy Park. Næringsområdet tilrettelegges til kraftintensiv industri som blant annet batterifabrikk, datasenter.

North Sea Energy Park er fortsatt en av de aktuelle tomtene for Equinor, Hydro og Panasonics felles planer om en stor batterifabrikk på norsk jord – der blant annet Kalberg i Time ble silt ut som uaktuelt i den første silingen tidligere i år. Arbeidet med regulering av området i Hetlandsskogen er i full gang, og skal etter planen være ferdig før sommeren.

– Voksende marked

Ordfører Skrettingland opplyser at Hå kommune allerede har fått flere forespørsler fra næringsaktører som er interessert i å bruke overskuddsvarme i sin produksjon.

– Vi ser et økende behov, og ser muligheten i et voksende marked, sier Skrettingland.

– I Hå er vi opptatt av i fremtiden å utnytte steingrunn for å utvikle gode næringsområder. Slik sett er Skoga ideelt, legger Skrettingland til.