Tirsdag kveld og natt til onsdag hadde Statens vegvesen kontroll av trafikken på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon i Eigersund.

Under den første kontrollen ble en utenlandsk fører anmeldt etter ikke å ha stoppet for kontrollen. Vedkommende ble innhenta og ført tilbake til kontrollstedet, der anmeldelsen ble skrevet.

Også under den andre kontrollen forsøkte en fører av et vogntog å unngå kontrollen, men ble innhenta og anmeldt på stedet.

Reaksjoner tirsdag kveld

Også følgende reaksjoner ble gitt av Statens vegvesen under kveldskontrollen tirsdag:

 • En fører av et vogntog fikk gebyr for to dekk som var slitt under minimumskravet på 5 millimeter.
 • Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket at fire sjåfører hadde brutt bestemmelsene rundt kjøretid, døgnhvil og manglende pauser. Disse fire fikk skriftlig advarsel.
 • En personbil ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll og omregistrering.
 • En varebil ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll og forsikring.
 • Et vogntog med farlig gods fikk bruksforbud på grunn av ugyldig godkjenningsattest.
 • To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.
 • Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fem kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport med frist for utbedring av feilene.

Reaksjoner natt til onsdag

Disse reaksjonene ble gitt da Statens vegvesen hadde nattkontroll på Krossmoen natt til onsdag:

 • En fører ble ilagt gebyr på 1.500 kroner for feil bruk av verneutstyr. Føreren hadde beltet stående fast i låsen og trakk bare øvre del av setebeltet over hodet, slik at setebeltet kun lå på overkroppen. Hadde han havnet i ei ulykke, ville underkroppen sklidd frem, og beltet på overkroppen ville glidd opp og forårsaket større skader for føreren, skriver Statens vegvesen i kontrollrapporten.
 • To vogntog fikk pålegg om utbedring av avrenning fra lasten før videre kjøring. Vogntogene hadde avrenning av smeltevann blandet med væsker fra slaktet, fersk fisk. Avrenninga legger seg på veien under kjøring og lager glatte områder som kan være fare for andre biler og spesielt motorsykler, minner Vegvesenet om.
 • Et tungt kjøretøy fikk pålegg om å utbedre sikring av gods før videre kjøring var tillatt. Gods som hadde forskjøvet seg, måtte rettes opp, og det måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring ble tillatt.
 • Et tungt kjøretøy hadde tekniske mangler og fikk krav om etterkontroll.
 • Det ble sendt rapport på et kjøretøy som hadde feil vektårsavgift.