Har 449.000 kvadratmeter tilgjengelig på Tellenes: Batterifabrikk – her?

Et planforum med representanter fra NVE, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet og Sokndal kommune var nylig samlet for å drøfte mulighetene for å få til et næringsområde på Tellenes.