Har arbeidd i fem år for R1, torsdag kom slaget

I fem år har Øyvind Søyland og Knut Vassbø vore ei arbeidsgruppe. Etter å ha arbeidd sidan 2015 for at nye E39 skulle koma nærmast mogleg Vikeså, gjekk dei torsdag på eit tungt tap.