Har fått ja fra to(!) prosjektledere – sjekk hvem som har fått jobben(e)

Åshild Bakken har fått klarsignal fra rådmannen til å utvide staben sin med to prosjektledere. Martin Brunvatne (36) og Rune Andreassen (38) er på plass en gang i løpet av høsten.