Natt til fredag gjekk det eit ras over jernbanelinja på Heskestad, og seks-sju vogner på eit godstog spora av. Natt til laurdag er det blitt laga ein mellombels anleggsveg inn til rasstaden. Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor, opplyser at arbeidet med å rydda på rasstaden startar nå i ettermiddag.

Kan ta nokon dagar

Vognene lengst frå rasstaden blei fjerna i går. Vognene som spora av, skal fjernast i dag, opplyser pressevakta.

– Mykje av dagen vil nok gå med på den jobben, seier han.

Arbeidet med å få oversikt over skadane på spor og sviller, begynner òg i dag, opplyser pressevakta.

– Det tar iallfall heile helga før me kan koma med ein prognose. Kanskje går det ein dag eller to ut i neste veke òg, seier han.

Buss for tog

Ein geolog er på rasstaden i dag, for å forsikra at det er trygt å setja i gang arbeidet. Havarikommisjonen avslutta arbeidet i går.

Før det kan gå tog igjen forbi rasstaden, må øydelagde skjener og sviller skiftast. Om det er skadar på kablar og signalanlegg, må òg undersøkast.

Go Ahead sette inn buss for alle tog mellom Egersund og Kristiansand fredag. Fleire stasjonar var då sperra av ventande godstog, og elva ved Audnedal rann over. I dag, laurdag, køyrer Go Ahead buss for alle regiontoga mellom Stavanger og Kristiansand. Toga på Jærbanen går som normalt.

Politiet har sperret av et større område rundt raset som rammet et godstog på Sørlandsbanen natt til fredag. Opprydningen vil etter all sannsynlighet ta lang tid. Videoen er filmet fra motsatt side av Heskestadvatnet.