Har oppdaget antibiotikaresistente bakterier hos en ansatt i Eigersund kommune

Det er en variant av gule stafylokokker, meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), som er funnet hos en ansatt tilknytte til kommunens helsetjeneste.